[Proiecte]


Ce am făcut și ce dorim să mai facem

Am desfășurat câteva proiecte din categoriile Umanitar-Social, Educațional și Mediu, unul din acesta cu periodicitate la 6 luni, iar pentru celelalte avem creionate obiectivele și resursele necesare. Vă invităm să vă alăturați în acțiunile noastre pentru că din ele învățăm și ne simțim bine pentru că facem ceva util pentru cei din jurul nostru.

Detalii →

[Membri]


Cine poate deveni membru al Asociației „Stâlpeni, comuna noastră!”?


Poate deveni membru al ASOCIAȚIEI orice persoană fizică sau juridică din ţară sau străinătate care sprijină prin acţiuni, moral şi/sau material ASOCIAȚIA şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  1. este majoră (pentru persoane fizice);
  2. este legal constituită şi nu este în procedură de desființare, dizolvare, reorganizare judiciară sau faliment (pentru persoane juridice);
  3. recunoaşte şi se angajează să respecte Statutul şi celelalte acte ale Asociaţiei;
  4. îşi manifestă expres, prin cerere scrisă, intenţia de a deveni asociat.

[Donații]


Cum ne puteți ajuta?

Redirectionarea către asociația „Stâlpeni, comuna noastră!” a 3,5% din impozitul pe venit este o formă de sprijin a activitaților pe care le desfășurăm.

Dar puteți face donații și în contul nostru deschis la Banca Transilvania.

Detalii →