Donație către Asociația ”Stâlpeni, comuna noastră!”


Redirecționarea a până la 3,5% din impozitul pe profit


Redirectionarea către asociația „Stâlpeni, comuna noastră!” este o formă de sprijin a activitaților pe care le desfășurăm.

Declarația se depune până la data de 15 martie de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii din România.

Procedura este relativ simpla:

1. Descărcați noul formular, gata completat cu datele asociației.

Descarcati formularul 230

2. Completați formularul cu datele dvs și semnați.

Datele asociației sunt deja completate.

3. Trimiteți până la 15 martie 2020 formularul printat, completat și semnat la Administratia Financiară la care sunteți arondat sau îl puteți depune personal la sediul Administrației Fiscale din localitatea dvs. Formularul se poate trimite și prin Poștă cu confirmare de primire.

4. Câteva noi modificări apărute de anul trecut:

  • puteți opta pentru ca redirecționarea să se facă pentru 2 ani, cu posibilitate de prelungire;
  • puteți opta pentru o anumită sumă fixă, dar care să nu depășească cuantumul de 3,5%. În cazul în care nu știți ce sumă să se redirecționeze, câmpul SUMA din formular se lasă necompletat.

Vă mulțumim!

Contul asociației „Stâlpeni, comuna noastră!”


CUI 44608205

Cont IBAN: RO97BTRLRONCRT0611492701, Banca Transilvania

Mutumim tuturor celor care aleg sa sprijine asociația noastră.

Suntem bucuroși să vă avem alături!